Yükleniyor... Lütfen bekleyin...

Kategoriler

Haber Bülteni

Altın Nanoparçacıkların Sentezinde Yeni Yöntem

Posted by


New Method for the Synthesis of Gold Nanoparticles

Altın nanopartiküller neden önemlidir?

Geçtiğimiz yıllarda, grafen nanokompozitler, maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini arttırma yeteneklerinden dolayı çok dikkat çekmişti. Özellikle grafen /metal nanokompozitler, hem metal hem de grafen nanopartiküllerin benzersiz özelliklerini birleştirme yeteneklerinden dolayı bunlar arasında fark yaratır. Hibrit malzemelerin üstün sinerjik özellikleri göz önüne alındığında, altın nanopartiküller (AuNP'ler), bu nanokompozitlerin ailesinde yaygın olarak incelenmiştir.

Altın nanopartiküllerin uygulama alanları

AuNP molekülleri, hedef ilaç teslim sistemleri için faydalı moleküllerdir, çünkü toksik olmayan ve non- immünojenik gibi bazı özelliklere sahiptirler. Ayrıca, nano-altın; boyutlarını, şekillerini, yüzeylerini veya bir araya getirme durumunu değiştirerek ayarlanabilen optik ve elektronik özelliklere sahiptir. Bu ayırt edici optoelektronik özelliklerin son araştırmaları ve kullanımı, organik fotovoltaikler, sensör örnekleri, tedavi ajanları, biyolojik ve tıbbi ilaçlar, elektronik iletkenler ve kataliz gibi yüksek teknoloji uygulamalarında yapılmıştır.

Altın nanopartiküller nasıl oluşur?

Altın nanopartiküller birden fazla yolla hazırlanması mümkündür. Sodyum sitrat ve sodyum borohidrid gibi gereçler kullanılarak kimyasal indirgeme, altın nanopartikülleri hazırlamak için en sık kullanılan yöntemdir. Bununla birlikte, kimyasal yaklaşım olayı, tıpkı zaman ve emek harcanan süreçler gibi çözücü toksisitesinden etkilenir. Kolay, hızlı ve yeşil yapısından dolayı, elektrokimyasal biriktirme, nano-altın üretimi için iyi bir seçenektir, ancak partikül büyüklüğü ve dağılımının homojen olmamasına neden olabilecek mevcut dalgalanma ile sınırlıdır. Kimyasal indirgeme ve elektrokimyasal tortulanmasına ek olarak, ısıl tavlamanın da altın nanoparçacıkların üretilme potansiyelini gösterdiği, ancak 600 °C'nin üzerindeki koşullar altında birkaç saatlik çalışma için son derece enerji tüketen bir cihaz olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, tüm bu sorunların üstesinden gelen yeni bir teknik, nano-altının üretimi için hala son derece arzu edilmektedir.

Gold Nanoparticles, 14 nm

Altın Nanoparçacıkların Sentezinde Yeni Yöntem

Cheng Yang ve arkadaşları 2018’de Fudan Üniversitesi Işık Kaynakları ve Aydınlatma mühendisliği bölümünden,argon plazması kullanılarak boyut olarak ayarlanabilen altın nanoparçacıkların / indirgenmiş grafen oksit nanokompozitlerin bir aşamalı sentezi algılama ve katalizdeki uygulamalarının yanında Ar plazması kullanılarak GO ve HAuCl4'ün bir aşamalı çift indirgenmesi, altın nanopartiküllerinin üretimi için bir yaklaşım olduğunu kanıtladı.

Bu çalışma, altın nanopartiküllerin üretimi için yeni, kolay, düşük maliyetli ve ölçeklenebilir bir yönü vurgulandı ve endüstriyel uygulama ve Altın Nanopartiküllerin seri üretiminin yolunu açtı.

Visit Element&Alloy Nanoparticles


Sayfa Başına Dön